Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met uiterste zorg samen-

gesteld door NovuSign en wordt zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk gehouden.

 

Ondanks deze maatregelen kunnen aan deze website

geen rechten worden ontleend.

 

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten met

betrekking tot de vorm en inhoud van deze website komen toe

aan NovuSign of aan haar licentiehouders en worden

uitdrukkelijk voorbehouden.

 

 

Informatie van derden

NovuSign is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of

juistheid van de op deze website door derden geplaatste

teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Disclaimer

06 300 10 688

Aan het Valderen 36, 6229 BK  Maastricht